Đăng ký(6 characters minimum)

Đăng nhập
Bạn không nhận được hướng dẫn xác nhận?
Information

Danh ngôn

変革せよ。変革を迫られる前に。(ジャック・ウェルチ) | Hãy thay đổi trước khi bạn bắt buộc phải làm điều đó. – Jack Welch