Đăng ký(6 characters minimum)

Đăng nhập
Bạn không nhận được hướng dẫn xác nhận?
Information

Danh ngôn

同病相哀れむ。 | Đồng bệnh tương lân ( nỗi đau làm người ta xích lại gần nhau).