Viết qua tranh (free-style) - đề 016

May 01, 2018
0
0

Các bạn hãy nhìn vào bức tranh bên trên và viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Nhật để miêu tả bức tranh đó.

Bài này đã hết hạn nộp bài. Bạn hãy chờ bài tiếp theo nhé!
Quay lại

Danh sách thành viên đã làm bài

Không có ai nộp bài.

Bình luận

Bình luận ít nhất từ 5 đến 500 ký tự. Số ký tự còn lại: ký tự

Information

Danh ngôn

感謝の気持ちは、古い友情を温め、新たな友情も生み出す。 | Lòng biết ơn hâm nóng tình bạn cũ và đem lại cho ta những người bạn mới.