Viết qua tranh (free-style) - đề 012

Mar 31, 2018
0
0

Các bạn hãy nhìn vào bức tranh bên trên và viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Nhật để miêu tả bức tranh đó.

Bài này đã hết hạn nộp bài. Bạn hãy chờ bài tiếp theo nhé!
Quay lại

Danh sách thành viên đã làm bài

Không có ai nộp bài.

Bình luận

Bình luận ít nhất từ 5 đến 500 ký tự. Số ký tự còn lại: ký tự

Information

Danh ngôn

自分の生きる人生を愛せ。自分の愛する人生を生きろ。(ボブ・マーリー) | Hãy yêu cuộc sống mà bạn đang sống. Và sống cách sống mà bạn yêu. – Bob Marley