Information

Danh ngôn

井の中蛙大海を知らず。 | Ếch ngồi đáy giếng.