Yakisoba

Sep 27, 2017
0
1

Takoyaki

Sep 27, 2017
0
0

Tonkatsu

Sep 22, 2017
0
0

Gà rán kiểu Nhật...

Aug 25, 2017
0
0
Information

Danh ngôn

天は二物を与えず。 | Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí.