「折衝」là gì? Giới thiệu ý nghĩa của từ vựng và...

Dec 18, 2018
0
1

「折衝」(đàm phán) là một thuật ngữ thường được sử dụng trong thương...

Cách nói lịch sự của「とりあえず」?

Dec 14, 2018
0
1

Có lẽ có rất nhiều người sử dụng「とりあえず」trong cuộc sống hằng ngày....

Cách chào hỏi -2 (tiếp)

Apr 30, 2018
0
1

Trong bài học hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn phần sau bài cách chào hỏi khi ở...

Cách chào hỏi -2

Apr 30, 2018
0
0

Trong bài học hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn cách chào hỏi khi ở ngoài công...

Cách chào hỏi -1(tiếp)

Apr 27, 2018
0
0

Trong bài hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn cách chào hỏi cơ bản trong môi trường...

Cách chào hỏi -1

Apr 26, 2018
0
0

Trong bài hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn cách chào hỏi cơ bản trong môi trường...

Những từ vựng thiết yếu trong môi trường doanh...

Apr 22, 2018
0
0

Trong bài hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo bài  những từ vựng...

Những từ vựng thiết yếu trong môi trường doanh...

Apr 22, 2018
0
0

Trong bài hôm nay, Tiếng Nhật 247 giới thiệu đến các bạn những từ vựng thường xuất hiện trong...

Kính ngữ trong môi trường công ty

Apr 21, 2018
0
0

Kính ngữ trong giao tiếp trong công ty là điều thiết yếu ai cũng biết. Bình thường, chúng ta...

Cách giới thiệu cho người mới (紹介)-4

Apr 20, 2018
0
0

Trong bài hôm nay, Tiếng Nhật 247 cùng các bạn phân tích và rút ra kinh nghiệm từ một mẫu hội...

Information

Danh ngôn

偉大なことを成し遂げる為には、行動するだけでなく、夢を持ち、計画を立てるだけでなくてはならない。 | Để đạt được những thành công vĩ đại, chúng ta không phải chỉ hành động mà còn phải mơ ước, không phải chỉ biết lập kế hoạch mà còn phải tin tưởng.